Google Pagerank: Algoritmasının Sırları Nedir ve Nasıl Çalışır? Google Pagerank: Algoritmasının Sırları Nedir ve Nasıl Çalışır?

Google Pagerank: Algoritmasının Sırları Nedir ve Nasıl Çalışır?

Google Pagerank, Google Arama’nın web sayfalarını arama motoru sonuçlarında sıralamak için kullandığı bir algoritmadır. Hem “web sayfası” terminin hem de kurucu ortak Larry Page’in adını almıştır. Google Pagerank, web sitesi sayfalarının önemini ölçmenin bir yoludur.

Google’a göre:  PageRank, bir sayfanın önemini belirlemek için bir sayfaya bağlantı veren sayfaların sayısını ve kalitesini hesaplar. Temel varsayım, daha önemli web sitelerinin diğer web sitelerinden daha fazla bağlantı alması olasıdır.

Google Pagerank, web sayfalarının bağlantı profiline dayanan ve web sitelerinin otoritesi ve önemini analiz etmek için geliştirilmiş özel bir arama algoritmasıdır. Google, bir sayfayı dizine eklemek için, sayfayı alır, okur ve dizinine ekler: Google bugün sitemdeki birkaç sayfayı dizine ekledi.

Google Pagerank algoritması, web sayfalarının bağlantı profiline dayanan ve web sitelerinin otoritesi ve önemini analiz etmek için geliştirilmiş özel bir arama algoritmasıdır. Google, bir sayfayı dizine eklemek için, sayfayı alır, okur ve dizinine ekler: Google bugün sitemdeki birkaç sayfayı dizine ekledi

Google Pagerank algoritmasının arkasındaki özdeğer problemi bağımsız olarak yeniden keşfedildi ve birçok skorlama problemi için kullanıldı. 1895’te Edmund Landau, bunu satranç turnuvasının kazananını belirlemek için kullanmayı önerdi. Özdeğer problemi ayrıca 1976’da Gabriel Pinski ve Francis Narin tarafından bilimsel dergilerin sıralanmasında kullanıldı. 1977’de Thomas Saaty tarafından alternatif seçenekleri ağırlıklandıran Analitik Hiyerarşi Süreci kavramında kullanıldı, ve 1995’te Bradley Love ve Steven Sloman tarafından kavramlar için bilişsel bir model olarak kullanıldı.

Google Pagerank Çalışma Prensibi

Google Pagerank: Algoritmasının Sırları Nedir ve Nasıl Çalışır?
Google Pagerank Algoritmasına Göre Web Sayfaları Nasıl Sıralanır?

Google Pagerank algoritmasının çalışma prensibi şöyledir: Web sayfalarını hiperlinklerle bağlı bir küme olarak ele alır ve her sayfaya bir ağırlık atar. Bu ağırlık, sayfanın önemini veya popülaritesini yansıtır. Bir sayfanın ağırlığı, ona bağlantı veren diğer sayfaların ağırlığına ve bağlantı sayısına bağlıdır. Bir sayfa ne kadar çok yüksek ağırlıklı sayfa tarafından bağlantı verilirse, o kadar yüksek ağırlığa sahip olur. Ayrıca, bir sayfa ne kadar çok bağlantı verirse, o kadar az ağırlık aktarır. Bu şekilde, Google Pagerank algoritması webin yapısını analiz ederek her sayfanın göreceli değerini hesaplar.

Google Pagerank algoritmasının matematiksel formülü şöyledir:

Google Pagerank Formülü
Google Pagerank algoritmasının matematiksel formülü

Bu formülde:

 • PR(A): Sayfa A’nın PageRank değeri
 • d: Damping faktörü (0 ile 1 arasında bir sabit)
 • n: Sayfa A’ya bağlantı veren sayfaların sayısı
 • PR(Pi​): Sayfa A’ya bağlantı veren i’nci sayfanın PageRank değeri
 • C(Pi​): Sayfa A’ya bağlantı veren i’nci sayfanın bağlantı sayısı

Damping faktörü, bir kullanıcının web sayfaları arasında gezinirken rastgele bir sayfaya atlamasının olasılığını temsil eder. Genellikle 0.85 olarak alınır.

Google Pagerank algoritması, web sayfalarının ağırlıklarını iteratif olarak hesaplar. Başlangıçta, tüm sayfaların eşit ağırlığa sahip olduğu varsayılır. Sonra, her sayfanın ağırlığı, ona bağlantı veren sayfaların ağırlıklarına göre güncellenir. Bu işlem, ağırlıkların değişmediği veya belirli bir eşiğin altına düştüğü bir noktaya kadar tekrarlanır. Bu nokta, özdeğer problemine karşılık gelen sabit bir vektördür.

Google Pagerank avantajları ve dezavantajları

Google Pagerank: Algoritmasının Sırları Nedir ve Nasıl Çalışır?
Google’ın PageRank algoritması (veya PageRank), web sitelerinin ve web sayfalarının önemini , onlara işaret eden bağlantılara göre ölçen bir sistemdir.

Google Pagerank algoritmasının avantajları ve dezavantajları şunlardır:

Avantajları:

 • Web sayfalarının önemini objektif ve matematiksel bir şekilde ölçer.
 • Web sayfalarının içeriğine veya anahtar kelimelerine bakmaz, sadece bağlantı yapısına dayanır.
 • Web sayfalarının kalitesini ve güvenilirliğini artırır, çünkü daha fazla bağlantı almak için daha iyi içerik sunmak gerekir.
 • Web arama sonuçlarını iyileştirir, çünkü daha yüksek ağırlıklı sayfalar daha üst sıralarda gösterilir.

Dezavantajları:

 • Web sayfalarının önemini sadece bağlantı yapısına göre belirler, ancak bağlantılar her zaman kaliteyi veya alaka düzeyini yansıtmayabilir.
 • Web sayfalarının ağırlıklarını hesaplamak için çok fazla hesaplama gücü ve bellek gerektirir, çünkü web çok büyük ve dinamiktir.
 • Web sayfalarının ağırlıklarını manipüle etmeye çalışan kötü niyetli kişi veya gruplar olabilir, örneğin yapay bağlantı çiftlikleri oluşturarak veya bağlantı satın alarak.
 • Web sayfalarının ağırlıklarını güncellemek için belirli bir zaman aralığı gerektirir, ancak web sürekli olarak değişir ve yeni sayfalar eklenir.

Google Pagerank hakkında kapsamlı olarak seo içerik yazmak için SEO kurallarına da uymanız gerekmektedir. SEO (Search Engine Optimization), web sitelerinin arama motorlarında daha iyi sıralanmasını sağlamak için yapılan bir dizi işlem ve tekniktir. SEO kuralları şunları içerir:

 • Anahtar kelimeleri belirlemek ve bunları web sayfasının başlığına, ana başlığına, alt başlıklarına, metnine, resimlerin alt metnine ve bağlantı metnine yerleştirmek. Anahtar kelimeler, web sayfasının konusunu yansıtan ve kullanıcıların arama yaparken kullanabileceği kelimelerdir. Odak anahtar kelimeniz “Google Pagerank” olmalıdır.
 • Kaliteli, yararlı, güvenilir ve insan odaklı içerik oluşturmak. İçeriğiniz, kullanıcıların sorularına cevap vermeli, bilgi vermeli veya sorunlarını çözmeli. Ayrıca, içeriğiniz benzersiz ve özgün olmalı, başka kaynaklardan kopyalanmamalı veya yeniden yazılmamalı.
 • Düşük kaliteli bağlantılardan kaçınmak ve yüksek kaliteli bağlantılar elde etmek. Bağlantılar, web sayfalarının Google Pagerank değerini etkileyen önemli bir faktördür. Ancak, bağlantıların kalitesi de önemlidir. Düşük kaliteli bağlantılar, web sayfasının güvenilirliğini ve otoritesini düşürebilir. Yüksek kaliteli bağlantılar ise web sayfasının değerini ve popülaritesini artırabilir. Yüksek kaliteli bağlantılar, alakalı, güvenilir ve otoriter web sitelerinden gelen bağlantılardır.
 • Web sayfasının hızını, kullanılabilirliğini ve mobil uyumluluğunu optimize etmek. Web sayfasının performansı, kullanıcı deneyimini ve arama motoru sıralamasını etkileyen bir başka faktördür. Web sayfası ne kadar hızlı yüklenirse, kullanıcılar o kadar memnun olur ve web sitesine daha uzun süre kalır. Web sayfasının kullanılabilirliği, web sayfasının farklı tarayıcılar, cihazlar ve ekran boyutları ile uyumlu olmasını sağlar. Web sayfasının mobil uyumluluğu, web sayfasının mobil cihazlarda iyi görünmesini ve çalışmasını sağlar. Bu faktörler, web sayfasının Google Pagerank değerini dolaylı olarak etkiler, çünkü kullanıcı davranışları ve memnuniyeti Google tarafından izlenir ve değerlendirilir.
 • Web sayfasının yapısal verilerini, meta etiketlerini ve URL yapısını iyileştirmek. Bu faktörler, web sayfasının arama motorları tarafından daha iyi anlaşılmasını ve indekslenmesini sağlar. Yapısal veriler, web sayfasının içeriği hakkında ek bilgiler sağlayan kod parçalarıdır. Meta etiketleri, web sayfasının başlığı, açıklaması, anahtar kelimeleri gibi bilgileri içeren HTML etiketleridir. URL yapısı, web sayfasının adresinin anlaşılır ve anlamlı olmasını sağlar. Bu faktörler, web sayfasının Google Pagerank değerini doğrudan etkilemez, ancak arama motoru sonuçlarında daha iyi görünmesine ve tıklanma oranını artırmasına yardımcı olur.

Google Pagerank algoritmasının tarihsel gelişimi

Google Pagerank: Algoritmasının Sırları Nedir ve Nasıl Çalışır?
Google Pagerank Algoritmasının Tarihi, Güncel Durumu ve Geleceği

Google Pagerank algoritması, Google’ın kurucu ortakları olan Larry Page ve Sergey Brin tarafından 1996 yılında Stanford Üniversitesi’nde doktora öğrencisiyken geliştirildi. Algoritmanın temel fikri, web sayfalarının önemini, onlara bağlantı veren diğer sayfaların önemine göre belirlemekti. Bu fikir, akademik yayınlarda atıf sayısının bir makalenin önemini ölçmede kullanılmasına benzetildi.

Page ve Brin, Google Pagerank algoritmasını ilk olarak “The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine” adlı bir makalede sundular. Bu makale, 1998 yılında Yedinci Dünya Çapında Web Konferansı’nda sunuldu ve web arama motorları hakkında en çok atıf alan makale oldu. Page ve Brin, aynı yıl Google’ı kurduklarını duyurdular ve Google Pagerank algoritmasını web arama sonuçlarını sıralamak için kullandıklarını belirttiler.

Google Pagerank algoritması, web arama motorları alanında bir devrim yarattı ve Google’ın en önemli rekabet avantajlarından biri oldu. Pagerank algoritması, web sayfalarının kalitesini ve güvenilirliğini artırarak kullanıcıların daha iyi arama deneyimi yaşamasını sağladı. Ayrıca, web sayfalarının içeriğine veya anahtar kelimelerine dayanmayan, ancak sadece bağlantı yapısına dayanan objektif ve matematiksel bir ölçüt sunarak web sayfalarının önemini belirlemede yeni bir yaklaşım getirdi.

Google Pagerank algoritmasının güncel durumu ve geleceği

Google Pagerank algoritması, Google’ın web arama sonuçlarını sıralamak için kullandığı tek algoritma değildir. Google, web sayfalarının önemini belirlemek için birçok farklı faktörü dikkate alan karmaşık ve gizli bir algoritma kullanmaktadır. Bu faktörler arasında web sayfasının içeriği, anahtar kelimeleri, kullanıcı davranışları, sosyal sinyaller, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi unsurlar bulunmaktadır.

Google Pagerank algoritması, bu faktörler arasında hala önemli bir rol oynamaktadır, ancak eskisi kadar belirleyici değildir. Google, web sayfalarının bağlantı profillerini analiz etmek için Pagerank algoritmasını sürekli olarak güncellemekte ve geliştirmektedir. Örneğin, Google, 2012 yılında Penguin adlı bir güncelleme yayınladı ve bu güncelleme ile düşük kaliteli veya yapay bağlantılara sahip olan web sitelerinin sıralamasını düşürdü. Ayrıca, Google, 2016 yılında Penguin güncellemesini gerçek zamanlı hale getirdi ve bu sayede web sitelerinin bağlantı profillerindeki değişiklikleri daha hızlı algıladı.

Google Pagerank algoritmasının geleceği ise belirsizdir. Google, web sayfalarının önemini belirlemek için daha sofistike ve dinamik yöntemler kullanmaya devam edecektir. Bu yöntemler arasında yapay zeka ve makine öğrenimi gibi teknolojiler ön plana çıkacaktır. Bu teknolojiler, web sayfalarının içeriğini daha iyi anlamak, kullanıcıların niyetlerini daha iyi tahmin etmek ve kişiselleştirilmiş arama sonuçları sunmak için kullanılacaktır.

Google Pagerank’a alternatif veya tamamlayıcı olan diğer algoritmalar

Google Pagerank algoritması, web sayfalarının önemini belirlemek için kullanılan tek algoritma değildir. Web sayfalarının önemini belirlemek için farklı yaklaşımlar ve algoritmalar geliştirilmiştir. Bu algoritmalar arasında şunlar bulunmaktadır:

 • HITS (Hypertext Induced Topic Search): Jon Kleinberg tarafından 1998 yılında geliştirilen bir algoritmadır. Bu algoritma, web sayfalarını otorite ve merkez olmak üzere iki kategoriye ayırır. Otorite sayfalar, konuyla ilgili güvenilir ve kaliteli bilgi sunan sayfalardır. Merkez sayfalar ise otorite sayfalara bağlantı veren sayfalardır. Bu algoritma, web sayfalarının otorite ve merkez değerlerini, onlara bağlantı veren veya onlardan bağlantı alan diğer sayfaların değerlerine göre hesaplar.
 • SALSA (Stochastic Approach for Link-Structure Analysis): Ronny Lempel ve Shlomo Moran tarafından 2000 yılında geliştirilen bir algoritmadır. Bu algoritma, HITS algoritmasının bir varyasyonudur. HITS algoritmasından farklı olarak, bu algoritma, web sayfalarının otorite ve merkez değerlerini, onlara bağlantı veren veya onlardan bağlantı alan diğer sayfaların değerlerine göre değil, onlarla bağlantılı olan alt kümelere göre hesaplar. Bu şekilde, web sayfalarının değerleri daha istikrarlı ve tutarlı olur.
 • TrustRank: Zoltan Gyongyi, Hector Garcia-Molina ve Jan Pedersen tarafından 2004 yılında geliştirilen bir algoritmadır. Bu algoritma, web sayfalarının güvenilirliğini ölçmek için kullanılır. Bu algoritma, web sayfalarını güvenilir ve güvenilmez olarak iki kategoriye ayırır. Güvenilir sayfalar, kaliteli ve dürüst içerik sunan sayfalardır. Güvenilmez sayfalar ise spam, sahtekarlık veya kötü amaçlı içerik sunan sayfalardır. Bu algoritma, web sayfalarının güvenilirlik değerlerini, onlara bağlantı veren diğer sayfaların güvenilirlik değerlerine göre hesaplar. Ayrıca, bu algoritma, güvenilir olduğu bilinen bir küme sayfadan başlayarak webi tarar ve böylece spam veya kötü amaçlı sayfalara ulaşma olasılığını azaltır.

Google Pagerank İle Web Site Sıralamasını Nasıl Yükseltirsiniz?

Google Pagerank algoritmasını kullanarak web sitelerinin sıralamasını nasıl iyileştirebileceğiniz

Pagerank algoritması, web sitelerinin arama motoru sonuçlarında sıralamasını etkileyen önemli bir faktördür. Web sitelerinin Google Pagerank değerini artırmak için yapabilecekleri bazı şeyler şunlardır:

 • Kaliteli, yararlı, güvenilir ve insan odaklı içerik oluşturmak. İçeriğin kalitesi ve yararlılığı, web sitelerinin bağlantı çekmesini sağlar. Bağlantılar ise web sitelerinin Google Pagerank değerini artırır.
 • Alakalı, güvenilir ve otoriter web sitelerinden bağlantı almaya çalışmak. Bağlantı veren web sitelerinin kalitesi ve otoritesi de Pagerank değerini etkiler. Alakalı ve güvenilir web sitelerinden bağlantı almak, web sitelerinin değerini ve popülaritesini artırır. Ayrıca, otoriter web sitelerinden bağlantı almak, web sitelerinin konuyla ilgili uzmanlık ve güvenilirlik kazanmasını sağlar.
 • Düşük kaliteli veya yapay bağlantılardan kaçınmak. Düşük kaliteli veya yapay bağlantılar, web sitelerinin Google Pagerank değerini düşürebilir veya cezalandırılmasına neden olabilir. Düşük kaliteli veya yapay bağlantılar, alakasız, kötü amaçlı veya spam içerikli web sitelerinden gelen bağlantılardır. Bu tür bağlantılar, web sitelerinin kalitesini ve güvenilirliğini zedeler. Ayrıca, Google, düşük kaliteli veya yapay bağlantıları tespit etmek için sürekli olarak algoritmalarını günceller ve bunlara sahip olan web sitelerini sıralamada düşürür veya indeksinden çıkarır.
 • Web sayfasının içeriğiyle alakalı ve anlamlı bağlantı metinleri kullanmak. Bağlantı metni, bir web sayfasına bağlantı veren diğer bir web sayfasında görünen metindir. Bağlantı metni, hem kullanıcıların hem de arama motorlarının bağlantının nereye gittiği ve neyle ilgili olduğu hakkında ipuçları verir. Bağlantı metni, web sayfasının içeriğiyle alakalı ve anlamlı olmalıdır. Bu şekilde, bağlantının değeri ve alaka düzeyi artar. Örneğin, “Google Pagerank hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayın” yerine “Google Pagerank algoritmasının çalışma prensibi” gibi bir bağlantı metni kullanmak daha iyidir.

Sonuç

Bu makalede, Google Pagerank algoritmasının ne olduğunu, nasıl çalıştığını, tarihsel gelişimini, güncel durumunu, geleceğini ve alternatiflerini anlattık. Ayrıca, Google Pagerank algoritmasını kullanarak web sitelerinin sıralamasını nasıl iyileştirebileceğiniz konusunda ipuçları verdik. Umarız, bu makale sizin için yararlı olmuştur. Google Pagerank algoritması hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, sayfamızdaki diğer makaleleri okuyabilirsiniz. Ayrıca, web sitenizin Pagerank değerini artırmak için bizimle [buradan] iletişime geçebilirsiniz. [99Byte SEO Rehberi] olarak size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız.

Kaynakça

Kaynakça listesi şöyledir:

 • The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine – Sergey Brin and Lawrence Page
 • PageRank – Wikipedia
 • How Google’s PageRank Algorithm Works – The Conversation
 • PageRank: The Mathematics of Google – Mathigon
 • PageRank Algorithm – Brilliant
 • Penguin (Google algorithm update) – Wikipedia
 • The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web – Lawrence Page, Sergey Brin, Rajeev Motwani and Terry Winograd
 • On the Problem of Ranking Chess Players – Edmund Landau
 • Citation Influence for Journal Aggregates of Scientific Publications: Theory, with Application to the Literature of Physics – Gabriel Pinski and Francis Narin